Välkommen!


Du har hittat till Liwendahls Utveckling, min sida på internet och som också är mitt företag som jag driver på sidan om mitt vanliga arbete. Jag har delat upp mina olika områden i flera enskilda hemsidor - för tillfället är det denna sida, som är navet i alla sidor, Reikitjärnen, som är min Reikisida, samt slutligen Astrokällan, som är min astrologisida.

Liwendahls Utveckling har som fokus att vara ett stöd för människor som vill utvecklas i en mer andlig inriktning - oavsett om det är genom qigong, som är ett sätt att skapa balans i den fysiska kroppen, eller genom Reiki, som både är ett sätt att skapa kroppsligt välbefinnande och själslig harmoni.

Hälsningar Rickard