Vad är Reiki?

Reiki är sammansatt av orden rei, som betyder universell, och ki, som betyder livsenergi (finns fler varianter på översättning). Det är en energi som överförs från lärare till elev genom s.k. initieringar och redan efter första gradens initiering finns reikin med under resten av livet hos eleven, oavsett om denne använder den eller inte! Däremot förfinas och förstärks energin av att man praktiserar den.

Eftersom det är en universell energi så är det inte personen själv som ger av sin egen energi, utan denne är en kanal för den universella kraften (reikienergin). Reikin går dit där den bäst behövs – vilket gör att vi inte behöver styra den till speciella ställen, eller manipulera energin på något sätt för att uppnå resultat. Det enda vi behöver göra är att vara en så ren kanal som möjligt för reikin.

Vem som helst kan lära sig reiki – det finns ingen begränsning som gör att bara utvalda personer kan få tillgång till denna universella energi, utan den är för alla. Reiki är heller ingen kraft som kan skada – dess energi är ren och fri från negativitet!

Vill du veta mer om Reiki så kan du gå in på min sida Reikitjärnen.

Comments